Lp. Przedsięwzięcie/Zadanie Umowa nr
1 Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie pomiarów w 2002 roku 7/2002/F

Finansowany ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy dotacji nr 673/2001/Wn-50/MN-PO-BD/D

2 Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie pomiarów w 2003 roku 3/2003/F,

Finansowany ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy dotacji nr 373/2001/Wn-50/MN-PO-BD/D

3 Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie pomiarów w latach 2004-2005 31/2004/F

Finansowany ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy dotacji nr 411/2004/Wn-50/MN-PO-BD/D

4 Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie pomiarów w latach 2006-2008 51/2006/F

Finansowany ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy dotacji nr 525/2006/Wn-50/MN-PO-BD/D

5 Realizacja programu ZMŚP – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie pomiarów w latach 2009-2011 48/2009/F

Finansowany ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy dotacji nr 442/2009/Wn-50/MN-PO-BD/D

6 Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie pomiarów w latach 2012-2014 25/2013/F

Finansowany ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy dotacji nr 259/2012/Wn07/MN-PO-BD/D

7 Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie badań w latach 2015-2017 18/2015/F

Finansowany ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy dotacji nr 889/2014/WN-50/MN-PO/D