Lp. Przedsięwzięcie/Zadanie Umowa nr Kwota Forma dotacji
1.

Doposażenie aparaturowe Stacji

Bazowych Zintegrowanego Monitoringu

Środowiska Przyrodniczego w celu

ujednolicenia sprzętu i standaryzację

pomiarów (1999-2001)

579/99/Wn50/MN-APUR/D

 

859 800,00 zł dotacja
2. Doposażenie aparaturowe Stacji

Bazowych Zintegrowanego Monitoringu

Środowiska Przyrodniczego w celu

ujednolicenia sprzętu i standaryzację

pomiarów (2009-2010)

640/2009/Wn-50/Mn-AP/D

 

2 314 000,00 zł dotacja

 

3. Zakup aparatury pomiarowej do

monitoringu środowiska przyrodniczego

dla Stacji Bazowych Zintegrowanego

Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

(2013-2015)

980/2013/Wn-50/MNPO/D

 

2 047 219,00 zł dotacja